Tłumacz przysięgły
języka angielskiego
Warszawa Wola

USŁUGI

Tłumacz przysięgły angielski Warszawa Wola

Staranność, bezstronność, wierność, rzetelność i terminowość to podstawowe zasady, którymi zawsze kieruję się wykonując każde uwierzytelnione tłumaczenie. Na końcu tłumaczenia zamieszczam standardową formułę, w której stwierdzam zgodność tłumaczenia z oryginałem lub kopią, wpisuję bieżącą datę, numer, pod którym uwierzytelniony dokument został wpisany do mojego repertorium tłumacza przysięgłego, składam swój podpis i opatruję dokument pieczęcią tłumacza przysięgłego. Tłumaczę i uwierzytelniam:

dokumenty

•Wyroki, postanowienia, decyzje sądowe oraz pisma procesowe
• akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
• akty notarialne (udzielenie pełnomocnictwa, umowa sprzedaży udziałów, umowa kupna sprzedaży, akt powołania spółki, itp.)
• Apostille
• dokumentację korporacyjną spółki (świadectwa, umowy i statuty spółki)
• sprawozdania finansowe, raporty roczne
• gwarancje i poręczenia
• decyzje dotyczące
przydzielenia NIP’u lub REGON’u
• dowody osobiste, paszporty, prawo jazdy
• dyplomy szkół wyższych i uczelni, suplementy
• faktury
• umowy najmu
• gwarancje i poręczenia
• wyciągi bankowe
• KRS
• zaświadczenia o niekaralności
• deklaracje zgodności
• zeznania podatkowe
• świadectwa pracy
• wnioski urzędowe
• zaświadczenia lekarskie, opisy choroby, karty leczenia szpitalnego

Tłumaczenia finansowe, bankowe i w zakresie rachunkowości

Moja pierwsza praca na stanowisku tłumacza w zagranicznym banku pozwoliła mi na zdobycie unikalnej wiedzy na temat działania rynku finansowego, kapitałowego oraz operacji bankowych.
Specjalizuję się w tłumaczeniach w zakresie bankowości korporacyjnej, detalicznej, inwestycyjnej, bankowości prywatnej oraz treasury, funduszy inwestycyjnych, M&A, analiz finansowych, kredytowych, oceny wiarygodności kredytowej, wniosków kredytowych, protokołów komitetów działających w banku, rekomendacji KNF, itp. Tłumaczenia finansowe i w zakresie rachunkowości to tysiące przetłumaczonych przeze mnie stron. Dotyczą one głównie sprawozdań finansowych (bilanse, rachunki zysków
i strat, cash flow, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacje dodatkowe do sprawozdania, opinie audytorów)
a także prospektów emisyjnych, prognoz finansowych, raportów wewnętrznych spółek, due diligence, standardów MSSF oraz MSR.

Tłumaczenia prawnicze

Doświadczenie w zakresie tłumaczeń prawniczych zdobyłam wykonując przez wiele lat tłumaczenia dla renomowanej kancelarii prawnej w Polsce. Oprócz tłumaczenia dokumentów wymienionych w Tłumaczeniach przysięgłych, zapewniam klientom pomoc jako tłumacz przy:
• wszelkiego rodzaju czynnościach notarialnych
• postępowaniach sądowych
• zgłoszeniach i dokumentacji patentowej
• przekładzie opinii prawnych, podatkowych
• przekładzie przepisów prawnych (ustaw, kodeksów, regulaminów, itp.)

CENY USŁUG I UDOGODNIENIA

Nie stosuję stałych sztywnych cen.
O cenie decyduje za każdym razem wiele czynników, takich jak termin, ilość stron, tematyka, wieloletnia współpraca
z klientem, zakres automatycznego wykorzystania własnych baz zawierających terminologię, itp.
Nie działam jako pośrednik na rynku tłumaczeń, więc stawki są zawsze niższe od stawek oferowanych przez biura tłumaczeń. Tłumaczenia wykonuję terminowo.
Dzięki wykorzystywanemu przeze mnie najbardziej zaawansowanego programu wspomagającego proces tłumaczenia mogę realizować duże projekty w krótkim czasie. Klient otrzymuje tłumaczenie w tym samym formacie i z zachowanym układem i stylem, co dokument przedstawiony do tłumaczenia (oprócz uwierzytelnionych dokumentów). Korzystam również z innego programu, który pozwala mi tłumaczyć i wypełniać interaktywne formularze i kwestionariusze PDF.

O mnie

Maria Grządkowska - tłumacz przysięgły angielski Warszawa

Wieloletnie doświadczenie jest jednym z najważniejszych czynników niezbędnych podczas przygotowywania przekładów. Dlatego od razu mogę potwierdzić - pracuję już od 23 lat jako tłumacz przysięgły języka angielskiego. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego wykształcenia. Unikalną wiedzę zdobyłam dzięki wykształceniu na wydziale anglistyki UW, a następnie na studiach podyplomowych w zakresie bankowości. Niemniej jednak, to wieloletnia praca z tekstami i klientami pozwala mi na wykonywanie każdego dnia najlepszej jakości:

  • tłumaczeń przysięgłych na potrzeby osób fizycznych, prawnych i organów państwowych.
  • prawnych i prawniczych,
  • finansowych,
  • bankowych,
  • w zakresie rachunkowości.

Moje biuro mieści się w warszawskiej dzielnicy Wola, gdzie mogę realizować się jako tłumacz przysięgły języka angielskiego, co jest nie tylko moim zawodem, ale również prywatną pasją. W przekładach uwzględniam również niuanse kulturowe (regionalne), a także różnice w nomenklaturze wynikającej z zapisów prawa.

kontakt

Poniżej moje dane kontaktowe: