Przejdź do treści

Tłumacz przysięgły
języka angielskiego
Warszawa Wola

Tłumacz przysięgły
języka Angielskiego
Warszawa Wola

Tłumacz przysięgły
języka Angielskiego
Warszawa Wola

Usługi

Staranność, bezstronność, wierność, rzetelność i terminowość to podstawowe zasady, którymi zawsze kieruję się wykonując każde uwierzytelnione tłumaczenie. Na końcu tłumaczenia zamieszczam standardową formułę, w której stwierdzam zgodność tłumaczenia z oryginałem lub kopią, wpisuję bieżącą datę, numer, pod którym uwierzytelniony dokument został wpisany do mojego repertorium tłumacza przysięgłego, składam swój podpis i opatruję dokument pieczęcią tłumacza przysięgłego. Tłumaczę i uwierzytelniam:

Tłumaczenia na potrzeby prywatne, między innymi
 • wyroki, postanowienia, decyzje sądowe oraz pisma procesowe,
 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, wyroki rozwodowe
 • akty notarialne (udzielenie pełnomocnictwa, umowa sprzedaży, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zgoda na wyjazd dziecka za granicę, itp.)
 • Apostille
 • dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy
 • dowody rejestracyjne pojazdów, tytuły własności pojazdu, itp.
 • dyplomy szkół wyższych i uczelni, suplementy do dyplomów
 • faktury
 • umowy najmu
 • gwarancje i poręczenia
 • wyciągi bankowe
 • zaświadczenia o niekaralności
 • zeznania podatkowe
 • świadectwa pracy
 • wnioski urzędowe
 • zaświadczenia lekarskie, opisy choroby, karty leczenia
Tłumaczenia prawne i prawnicze, między innymi
 • wyroki, postanowienia sądowe,
 • pisma procesowe
 • akty notarialne przy różnego rodzaju czynnościach notarialnych (umowy sprzedaży i nabycia udziałów, umowy spółki, umowy najmu komercyjnego, itp.)
 • pełnomocnictwa
 • opinie prawne, podatkowe
 • przepisy prawne (ustawy, kodeksy, regulaminy, itp.)
 • wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego
 • dokumentację korporacyjną spółki (świadectwa utworzenia, statuty, umowy spółki, itp.)
 • dokumentację patentową
 • wszelkiego rodzaju umowy, memoranda
 • oferty przetargowe
 • przepisy, rekomendacje organów nadzoru
Tłumaczenia finansowe, bankowe i w zakresie rachunkowości, między innymi
 • tłumaczenia dotyczące bankowości korporacyjnej, detalicznej, inwestycyjnej, prywatnej oraz treasury,
 • prospekty, warunki, regulaminy, oferty funduszy inwestycyjnych,
 • tłumaczenia dotyczące transakcji M&A, wszelkich innych transakcji
 • analizy finansowe, kredytowe, oceny wiarygodności kredytowej, wnioski kredytowe,
 • protokoły komitetów działających w banku,
 • rekomendacje KNF i zagranicznych regulatorów, itp.
 • sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat, cash flow, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacje dodatkowe do sprawozdania, opinie audytorów)
 • prospekty emisyjne,
 • prognozy finansowe, raporty wewnętrzne spółek, due diligence,
 • standardy MSSF oraz MSR
 • gwarancje i poręczenia
 • potwierdzenia sald na rachunkach

Ceny usług i udogodnienia

Nie stosuję stałych sztywnych cen. O cenie decyduje za każdym razem wiele czynników takich jak termin, ilość stron, tematyka, wieloletnia współpraca z klientem, zakres automatycznego wykorzystania własnych baz zawierających terminologię, itp. Nie działam jako pośrednik na rynku tłumaczeń, więc stawki są zawsze niższe od stawek oferowanych przez biura tłumaczeń. Tłumaczenia wykonuję terminowo. Dzięki wykorzystywanemu przeze mnie najbardziej zaawansowanemu programowi wspomagającemu proces tłumaczenia mogę realizować duże projekty w krótkim czasie. Klient otrzymuje tłumaczenie w tym samym formacie i z zachowanym układem i stylem, co dokument przedstawiony do tłumaczenia (oprócz uwierzytelnionych dokumentów).

Tłumaczenia na potrzeby prywatne, między innymi
 • wyroki, postanowienia, decyzje sądowe oraz pisma procesowe,
 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, wyroki rozwodowe
 • akty notarialne (udzielenie pełnomocnictwa, umowa sprzedaży, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zgoda na wyjazd dziecka za granicę, itp.)
 • Apostille
 • dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy
 • dowody rejestracyjne pojazdów, tytuły własności pojazdu, itp.
 • dyplomy szkół wyższych i uczelni, suplementy do dyplomów
 • faktury
 • umowy najmu
 • gwarancje i poręczenia
 • wyciągi bankowe
 • zaświadczenia o niekaralności
 • zeznania podatkowe
 • świadectwa pracy
 • wnioski urzędowe
 • zaświadczenia lekarskie, opisy choroby, karty leczenia
 •  
Tłumaczenia prawne i prawnicze, między innymi
 • wyroki, postanowienia sądowe,
 • pisma procesowe
 • akty notarialne przy różnego rodzaju czynnościach notarialnych (umowy sprzedaży i nabycia udziałów, umowy spółki, umowy najmu komercyjnego, itp.)
 • pełnomocnictwa
 • opinie prawne, podatkowe
 • przepisy prawne (ustawy, kodeksy, regulaminy, itp.)
 • wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego
 • dokumentację korporacyjną spółki (świadectwa utworzenia, statuty, umowy spółki, itp.)
 • dokumentację patentową
 • wszelkiego rodzaju umowy, memoranda
 • oferty przetargowe
 • przepisy, rekomendacje organów nadzoru
Tłumaczenia finansowe, bankowe i w zakresie rachunkowości, między innymi
 • tłumaczenia dotyczące bankowości korporacyjnej, detalicznej, inwestycyjnej, prywatnej oraz treasury,
 • prospekty, warunki, regulaminy, oferty funduszy inwestycyjnych,
 • tłumaczenia dotyczące transakcji M&A, wszelkich innych transakcji
 • analizy finansowe, kredytowe, oceny wiarygodności kredytowej, wnioski kredytowe,
 • protokoły komitetów działających w banku,
 • rekomendacje KNF i zagranicznych regulatorów, itp.
 • sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat, cash flow, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacje dodatkowe do sprawozdania, opinie audytorów)
 • prospekty emisyjne,
 • prognozy finansowe, raporty wewnętrzne spółek, due diligence,
 • standardy MSSF oraz MSR
 • gwarancje i poręczenia
 • potwierdzenia sald na rachunkach

Ceny usług i udogodnienia

Nie stosuję stałych sztywnych cen. O cenie decyduje za każdym razem wiele czynników takich jak termin, ilość stron, tematyka, wieloletnia współpraca z klientem, zakres automatycznego wykorzystania własnych baz zawierających terminologię, itp. Nie działam jako pośrednik na rynku tłumaczeń, więc stawki są zawsze niższe od stawek oferowanych przez biura tłumaczeń. Tłumaczenia wykonuję terminowo. Dzięki wykorzystywanemu przeze mnie najbardziej zaawansowanemu programowi wspomagającemu proces tłumaczenia mogę realizować duże projekty w krótkim czasie. Klient otrzymuje tłumaczenie w tym samym formacie i z zachowanym układem i stylem, co dokument przedstawiony do tłumaczenia (oprócz uwierzytelnionych dokumentów).

Tłumaczenia na potrzeby prywatne, między innymi
 • wyroki, postanowienia, decyzje sądowe oraz pisma procesowe,
 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, wyroki rozwodowe
 • akty notarialne (udzielenie pełnomocnictwa, umowa sprzedaży, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zgoda na wyjazd dziecka za granicę, itp.)
 • Apostille
 • dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy
 • dowody rejestracyjne pojazdów, tytuły własności pojazdu, itp.
 • dyplomy szkół wyższych i uczelni, suplementy do dyplomów
 • faktury
 • umowy najmu
 • gwarancje i poręczenia
 • wyciągi bankowe
 • zaświadczenia o niekaralności
 • zeznania podatkowe
 • świadectwa pracy
 • wnioski urzędowe
 • zaświadczenia lekarskie, opisy choroby, karty leczenia
 •  
Tłumaczenia prawne i prawnicze, między innymi
 • wyroki, postanowienia sądowe,
 • pisma procesowe
 • akty notarialne przy różnego rodzaju czynnościach notarialnych (umowy sprzedaży i nabycia udziałów, umowy spółki, umowy najmu komercyjnego, itp.)
 • pełnomocnictwa
 • opinie prawne, podatkowe
 • przepisy prawne (ustawy, kodeksy, regulaminy, itp.)
 • wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego
 • dokumentację korporacyjną spółki (świadectwa utworzenia, statuty, umowy spółki, itp.)
 • dokumentację patentową
 • wszelkiego rodzaju umowy, memoranda
 • oferty przetargowe
 • przepisy, rekomendacje organów nadzoru
Tłumaczenia finansowe, bankowe i w zakresie rachunkowości, między innymi
 • tłumaczenia dotyczące bankowości korporacyjnej, detalicznej, inwestycyjnej, prywatnej oraz treasury,
 • prospekty, warunki, regulaminy, oferty funduszy inwestycyjnych,
 • tłumaczenia dotyczące transakcji M&A, wszelkich innych transakcji
 • analizy finansowe, kredytowe, oceny wiarygodności kredytowej, wnioski kredytowe,
 • protokoły komitetów działających w banku,
 • rekomendacje KNF i zagranicznych regulatorów, itp.
 • sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat, cash flow, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacje dodatkowe do sprawozdania, opinie audytorów)
 • prospekty emisyjne,
 • prognozy finansowe, raporty wewnętrzne spółek, due diligence,
 • standardy MSSF oraz MSR
 • gwarancje i poręczenia
 • potwierdzenia sald na rachunkach

Ceny usług i udogodnienia

Nie stosuję stałych sztywnych cen. O cenie decyduje za każdym razem wiele czynników takich jak termin, ilość stron, tematyka, wieloletnia współpraca z klientem, zakres automatycznego wykorzystania własnych baz zawierających terminologię, itp. Nie działam jako pośrednik na rynku tłumaczeń, więc stawki są zawsze niższe od stawek oferowanych przez biura tłumaczeń. Tłumaczenia wykonuję terminowo. Dzięki wykorzystywanemu przeze mnie najbardziej zaawansowanemu programowi wspomagającemu proces tłumaczenia mogę realizować duże projekty w krótkim czasie. Klient otrzymuje tłumaczenie w tym samym formacie i z zachowanym układem i stylem, co dokument przedstawiony do tłumaczenia (oprócz uwierzytelnionych dokumentów).

O mnie

Maria Grządkowska – tłumacz przysięgły angielski Warszawa

Wieloletnie doświadczenie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o poprawnym tłumaczeniu. Moje doświadczenie to 26 lat pracy jako tłumacz języka angielskiego. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego wykształcenia. Unikalną wiedzę zdobyłam dzięki wykształceniu na wydziale anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego a następnie na studiach podyplomowych w zakresie bankowości. Niemniej jednak, to wieloletnia praca z tekstami i klientami pozwala mi na wykonywanie każdego dnia najlepszej jakości:

 • tłumaczeń przysięgłych na potrzeby osób fizycznych, prawnych i organów państwowych,
 • prawnych i prawniczych,
 • finansowych,
 • bankowych,
 • w zakresie rachunkowości.

Moje biuro mieści się w warszawskiej dzielnicy Wola, w zabytkowej kamienicy Wawelberga.

Pracuję od godziny 8:00 do 20:00 oprócz niedziel. Zapraszam do korzystania z moich usług.

skorzystania z oferty!

 

Terminowość

Doświadczenie

Korzystne ceny

Rzetelność

Usługi tłumaczeniowe świadczę między innymi dla osób planujących wyjazd za granicę. Przygotowuję tłumaczenia poświadczone w Warszawie. Mam doświadczenie w tłumaczeniu wszelkiego rodzaju dokumentów wymaganych w przypadku wyjazdu za granicę.

Jakie dokumenty należy przedstawić w wersji poświadczonej do pracy lub na studia za granicą?

Przy ubieganiu się o pracę lub na studia za granicą, ważne jest, aby przedstawić świadectwa ukończenia szkoły, kursów, kwalifikacji, zaświadczenie o niekaralności, dotychczasowe świadectwa pracy i/lub inne dokumenty np. sporządzone przez notariusza i poświadczone w kancelarii notarialnej, których oczekuje zagraniczny pracodawca lub zagraniczna uczelnia. Od wielu lat wykonuję tłumaczenia poświadczone takich dokumentów jako tłumacz przysięgły języka angielskiego. Zachęcam do skorzystania z mojej oferty.

Kontakt

Zabytkowa kamienica Wawelberga

ul. Górczewska 15/50
01-186 Warszawa

Tłumacz przysięgły angielski Warszawa Wola
translatormg@gmail.com