Przejdź do treści

Tłumacz przysięgły
języka angielskiego
Warszawa Wola

Tłumacz przysięgły
języka Angielskiego
Warszawa Wola

Tłumacz przysięgły
języka Angielskiego
Warszawa Wola

Usługi

Staranność, bezstronność, wierność, rzetelność i terminowość to podstawowe zasady, którymi zawsze kieruję się wykonując każde uwierzytelnione tłumaczenie. Na końcu tłumaczenia zamieszczam standardową formułę, w której stwierdzam zgodność tłumaczenia z oryginałem lub kopią, wpisuję bieżącą datę, numer, pod którym uwierzytelniony dokument został wpisany do mojego repertorium tłumacza przysięgłego, składam swój podpis i opatruję dokument pieczęcią tłumacza przysięgłego. Tłumaczę i uwierzytelniam:

Tłumaczenia na potrzeby prywatne, między innymi

 • Certyfikaty szczepienia,
 • wyroki, postanowienia, decyzje sądowe oraz pisma procesowe,
 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, wyroki rozwodowe
 • akty notarialne (udzielenie pełnomocnictwa, umowa sprzedaży, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zgoda na wyjazd dziecka za granicę, itp.)
 • Apostille
 • dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy
 • dowody rejestracyjne pojazdów, tytuły własności pojazdu, itp.
 • dyplomy szkół wyższych i uczelni, suplementy do dyplomów
 • faktury
 • umowy najmu
 • gwarancje i poręczenia
 • wyciągi bankowe
 • zaświadczenia o niekaralności
 • zeznania podatkowe
 • świadectwa pracy
 • wnioski urzędowe
 • zaświadczenia lekarskie, opisy choroby, karty leczenia

Tłumaczenia prawne i prawnicze, między innymi

 • wyroki, postanowienia sądowe,
 • pisma procesowe
 • akty notarialne przy różnego rodzaju czynnościach notarialnych (umowy sprzedaży i nabycia udziałów, umowy spółki, umowy najmu komercyjnego, itp.)
 • pełnomocnictwa
 • opinie prawne, podatkowe
 • przepisy prawne (ustawy, kodeksy, regulaminy, itp.)
 • wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego
 • dokumentację korporacyjną spółki (świadectwa utworzenia, statuty, umowy spółki, itp.)
 • dokumentację patentową
 • wszelkiego rodzaju umowy, memoranda
 • oferty przetargowe
 • przepisy, rekomendacje organów nadzoru

Tłumaczenia finansowe, bankowe i w zakresie rachunkowości, między innymi

 • tłumaczenia dotyczące bankowości korporacyjnej, detalicznej, inwestycyjnej, prywatnej oraz treasury,
 • prospekty, warunki, regulaminy, oferty funduszy inwestycyjnych,
 • tłumaczenia dotyczące transakcji M&A, wszelkich innych transakcji
 • analizy finansowe, kredytowe, oceny wiarygodności kredytowej, wnioski kredytowe,
 • protokoły komitetów działających w banku,
 • rekomendacje KNF i zagranicznych regulatorów, itp.
 • sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat, cash flow, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacje dodatkowe do sprawozdania, opinie audytorów)
 • prospekty emisyjne,
 • prognozy finansowe, raporty wewnętrzne spółek, due diligence,
 • standardy MSSF oraz MSR
 • gwarancje i poręczenia
 • potwierdzenia sald na rachunkach

Ceny usług i udogodnienia

Nie stosuję stałych sztywnych cen. O cenie decyduje za każdym razem wiele czynników takich jak termin, ilość stron, tematyka, wieloletnia współpraca z klientem, zakres automatycznego wykorzystania własnych baz zawierających terminologię, itp. Nie działam jako pośrednik na rynku tłumaczeń, więc stawki są zawsze niższe od stawek oferowanych przez biura tłumaczeń. Tłumaczenia wykonuję terminowo. Dzięki wykorzystywanemu przeze mnie najbardziej zaawansowanemu programowi wspomagającemu proces tłumaczenia mogę realizować duże projekty w krótkim czasie. Klient otrzymuje tłumaczenie w tym samym formacie i z zachowanym układem i stylem, co dokument przedstawiony do tłumaczenia (oprócz uwierzytelnionych dokumentów).

Tłumaczenia na potrzeby prywatne, między innymi
 • wyniki testów na COVID-19,
 • wyroki, postanowienia, decyzje sądowe oraz pisma procesowe,
 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, wyroki rozwodowe
 • akty notarialne (udzielenie pełnomocnictwa, umowa sprzedaży, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zgoda na wyjazd dziecka za granicę, itp.)
 • Apostille
 • dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy
 • dowody rejestracyjne pojazdów, tytuły własności pojazdu, itp.
 • dyplomy szkół wyższych i uczelni, suplementy do dyplomów
 • faktury
 • umowy najmu
 • gwarancje i poręczenia
 • wyciągi bankowe
 • zaświadczenia o niekaralności
 • zeznania podatkowe
 • świadectwa pracy
 • wnioski urzędowe
 • zaświadczenia lekarskie, opisy choroby, karty leczenia
Tłumaczenia prawne i prawnicze, między innymi
 • wyroki, postanowienia sądowe,
 • pisma procesowe
 • akty notarialne przy różnego rodzaju czynnościach notarialnych (umowy sprzedaży i nabycia udziałów, umowy spółki, umowy najmu komercyjnego, itp.)
 • pełnomocnictwa
 • opinie prawne, podatkowe
 • przepisy prawne (ustawy, kodeksy, regulaminy, itp.)
 • wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego
 • dokumentację korporacyjną spółki (świadectwa utworzenia, statuty, umowy spółki, itp.)
 • dokumentację patentową
 • wszelkiego rodzaju umowy, memoranda
 • oferty przetargowe
 • przepisy, rekomendacje organów nadzoru
Tłumaczenia finansowe, bankowe i w zakresie rachunkowości, między innymi
 • tłumaczenia dotyczące bankowości korporacyjnej, detalicznej, inwestycyjnej, prywatnej oraz treasury,
 • prospekty, warunki, regulaminy, oferty funduszy inwestycyjnych,
 • tłumaczenia dotyczące transakcji M&A, wszelkich innych transakcji
 • analizy finansowe, kredytowe, oceny wiarygodności kredytowej, wnioski kredytowe,
 • protokoły komitetów działających w banku,
 • rekomendacje KNF i zagranicznych regulatorów, itp.
 • sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat, cash flow, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacje dodatkowe do sprawozdania, opinie audytorów)
 • prospekty emisyjne,
 • prognozy finansowe, raporty wewnętrzne spółek, due diligence,
 • standardy MSSF oraz MSR
 • gwarancje i poręczenia
 • potwierdzenia sald na rachunkach

Ceny usług i udogodnienia

Nie stosuję stałych sztywnych cen. O cenie decyduje za każdym razem wiele czynników takich jak termin, ilość stron, tematyka, wieloletnia współpraca z klientem, zakres automatycznego wykorzystania własnych baz zawierających terminologię, itp. Nie działam jako pośrednik na rynku tłumaczeń, więc stawki są zawsze niższe od stawek oferowanych przez biura tłumaczeń. Tłumaczenia wykonuję terminowo. Dzięki wykorzystywanemu przeze mnie najbardziej zaawansowanemu programowi wspomagającemu proces tłumaczenia mogę realizować duże projekty w krótkim czasie. Klient otrzymuje tłumaczenie w tym samym formacie i z zachowanym układem i stylem, co dokument przedstawiony do tłumaczenia (oprócz uwierzytelnionych dokumentów).

Tłumaczenia na potrzeby prywatne, między innymi
 • wyniki testów na COVID-19,
 • wyroki, postanowienia, decyzje sądowe oraz pisma procesowe,
 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, wyroki rozwodowe
 • akty notarialne (udzielenie pełnomocnictwa, umowa sprzedaży, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zgoda na wyjazd dziecka za granicę, itp.)
 • Apostille
 • dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy
 • dowody rejestracyjne pojazdów, tytuły własności pojazdu, itp.
 • dyplomy szkół wyższych i uczelni, suplementy do dyplomów
 • faktury
 • umowy najmu
 • gwarancje i poręczenia
 • wyciągi bankowe
 • zaświadczenia o niekaralności
 • zeznania podatkowe
 • świadectwa pracy
 • wnioski urzędowe
 • zaświadczenia lekarskie, opisy choroby, karty leczenia
Tłumaczenia prawne i prawnicze, między innymi
 • wyroki, postanowienia sądowe,
 • pisma procesowe
 • akty notarialne przy różnego rodzaju czynnościach notarialnych (umowy sprzedaży i nabycia udziałów, umowy spółki, umowy najmu komercyjnego, itp.)
 • pełnomocnictwa
 • opinie prawne, podatkowe
 • przepisy prawne (ustawy, kodeksy, regulaminy, itp.)
 • wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego
 • dokumentację korporacyjną spółki (świadectwa utworzenia, statuty, umowy spółki, itp.)
 • dokumentację patentową
 • wszelkiego rodzaju umowy, memoranda
 • oferty przetargowe
 • przepisy, rekomendacje organów nadzoru
Tłumaczenia finansowe, bankowe i w zakresie rachunkowości, między innymi
 • tłumaczenia dotyczące bankowości korporacyjnej, detalicznej, inwestycyjnej, prywatnej oraz treasury,
 • prospekty, warunki, regulaminy, oferty funduszy inwestycyjnych,
 • tłumaczenia dotyczące transakcji M&A, wszelkich innych transakcji
 • analizy finansowe, kredytowe, oceny wiarygodności kredytowej, wnioski kredytowe,
 • protokoły komitetów działających w banku,
 • rekomendacje KNF i zagranicznych regulatorów, itp.
 • sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat, cash flow, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacje dodatkowe do sprawozdania, opinie audytorów)
 • prospekty emisyjne,
 • prognozy finansowe, raporty wewnętrzne spółek, due diligence,
 • standardy MSSF oraz MSR
 • gwarancje i poręczenia
 • potwierdzenia sald na rachunkach

Ceny usług i udogodnienia

Nie stosuję stałych sztywnych cen. O cenie decyduje za każdym razem wiele czynników takich jak termin, ilość stron, tematyka, wieloletnia współpraca z klientem, zakres automatycznego wykorzystania własnych baz zawierających terminologię, itp. Nie działam jako pośrednik na rynku tłumaczeń, więc stawki są zawsze niższe od stawek oferowanych przez biura tłumaczeń. Tłumaczenia wykonuję terminowo. Dzięki wykorzystywanemu przeze mnie najbardziej zaawansowanemu programowi wspomagającemu proces tłumaczenia mogę realizować duże projekty w krótkim czasie. Klient otrzymuje tłumaczenie w tym samym formacie i z zachowanym układem i stylem, co dokument przedstawiony do tłumaczenia (oprócz uwierzytelnionych dokumentów).

O mnie

Maria Grządkowska – tłumacz przysięgły angielski Warszawa

Wieloletnie doświadczenie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o poprawnym tłumaczeniu. Moje doświadczenie to 26 lat pracy jako tłumacz języka angielskiego. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego wykształcenia. Unikalną wiedzę zdobyłam dzięki wykształceniu na wydziale anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego a następnie na studiach podyplomowych w zakresie bankowości. Niemniej jednak, to wieloletnia praca z tekstami i klientami pozwala mi na wykonywanie każdego dnia najlepszej jakości:

 • tłumaczeń przysięgłych na potrzeby osób fizycznych, prawnych i organów państwowych,
 • prawnych i prawniczych,
 • finansowych,
 • bankowych,
 • w zakresie rachunkowości.

Moje biuro mieści się w warszawskiej dzielnicy Wola, w zabytkowej kamienicy Wawelberga.

Pracuję od godziny 8:00 do 20:00 oprócz niedziel. Zapraszam do korzystania z moich usług.

skorzystania z oferty!

 

Terminowość

Doświadczenie

Korzystne ceny

Rzetelność

Usługi w zakresie dokonywania translacji świadczę m.in. dla osób planujących wyjazd za granicę w celach zarobkowych. Warto przy tym pamiętać, że przy wielu potrzebnych w takiej sytuacji dokumentach niezbędne jest tłumaczenie przysięgłe. Przygotowuję takie przekłady z języka polskiego na angielski lub odwrotnie w Warszawie. Jestem tłumaczem mającym doświadczenie przy opisywanych zleceniach. Zapraszam do współpracy!


Jakie dokumenty do pracy za granicą musi przełożyć tłumacz przysięgły?


Translacje poświadczone są wymagane w przypadku dokumentów oficjalnych i autentycznych. Przy ubieganiu się o pracę, np. w Anglii, ważne jest, by przedstawić tłumaczenie dyplomu ukończenia szkoły. Niekiedy należy również dołączyć przełożony akt urodzenia. Opisywane usługi dotyczą ponadto wszelkich pism czy zaświadczeń sporządzonych i zatwierdzonych w kancelarii notarialnej, których oczekuje zagraniczny pracodawca. Jako tłumacz przysięgły języka angielskiego wykonam translację każdego z istotnych dokumentów pomagających w otrzymaniu wybranej posady.
Poświadczone przekłady dotyczą także certyfikatów ukończenia kursów. Są one bardzo istotne przy poszukiwaniu pracy poza Polską i stanowią źródło informacji o kompetencjach kandydata na konkretne stanowisko. Od wielu lat pomagam we wspomnianej sytuacji jako tłumacz angielskiego i wykonując translacje przysięgłe w tym języku. Zachęcam do skorzystania z oferty!

 

Kontakt

Zabytkowa kamienica Wawelberga

ul. Górczewska 15/50
01-186 Warszawa

Tłumacz przysięgły angielski Warszawa Wola
translatormg@gmail.com