Przejdź do treści
Strona główna » Tłumaczenia finansowe

Tłumaczenia finansowe

Wydaje się, że charakter koncepcji finansowych jest uniwersalny dla świata gospodarki. Praktyka jednak weryfikuje to założenie. Zarówno kultura, jak i różnice językowe wpływają na rozbieżność interpretacji. W sferze zaawansowanego biznesu, gdzie finanse stanowią podstawę współpracy, a reguluje je litera prawa, różnice interpretacyjne są niedopuszczalne.

Najistotniejsza w zakresie tłumaczeń finansowych, stanowiących ważny aspekt tłumaczeń specjalistycznych, jest jakość sporządzonego przekładu. Ma ona zapewnić zgodność merytoryczną, terminologiczną i językową z oryginalną wersją dokumentu. Tłumaczenia finansowe obejmują bilanse, rachunki zysków i strat, zestawienia danych kapitałowych, często również opinie audytorów. Ponadto realizowane są przekłady prognoz sprzedażowych, prezentacji branżowych, biznesplanów, raportów wewnętrznych organizacji, dokumentów inwestorskich, kredytowych, zeznań podatkowych i innych, specjalistycznych dokumentów.

Wszelkie wspomniane dokumenty specjalistyczne charakteryzuje skomplikowany język pod względem leksykalnym, składniowym i stylistycznym. Płynne stosowanie terminologii wymaga więc przygotowania merytorycznego nie tylko z zakresu znajomości całej branży, ale i językoznawstwa. Rzeczywistość gospodarcza regionu, z jakiego pochodzi dokument, również ma znaczenie w tworzeniu jego spójnego przekładu.

Tłumaczenia specjalistyczne realizowane są indywidualnie na potrzeby klientów detalicznych i komercyjnych. Podejmowana jest również współpraca z korporacjami międzynarodowymi, wychodzącymi swoją działalnością poza ramy stricte ekonomiczne.